PPO Mobiel

 

Privacy Verklaring

Voor alle duidelijkheid wijst Van 't Sonderveld ten aanzien van haar website www. ppomobiel.nl , hierna Ppo mobiel en hieraan gekoppelde websites op het volgende:

Privacy Verklaring

Ppo mobiel bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Ppo mobiel worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ppo mobiel en uitsluitend voor het uitvoeren van een overeenkomst en de administratieve afhandeling daarvan gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Cookies

Gedurende uw bezoek aan onze website wordt er een sessie-cookie gegenereerd en op uw computer geplaatst. Deze dient enkel ter identificatie van uw computer gedurende uw bezoek. Bij het verlaten van onze site wordt dit cookie op de server automatisch gewist.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Ppo mobiel behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Voor inzage en wijzigingen in uw klantgegevens of klachten over privacy kunt u zich richten tot Ppo mobiel.