PPO Mobiel

 

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Van ‘t Sonderveld ten aanzien van haar website www.ppomobiel.nl , hierna ppo mobiel en hieraan gekoppelde websites op het volgende:


©  Copyright 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ppo mobiel. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ppo mobiel. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 


    Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ppo mobiel aan de samenstelling van de website besteedt, garandeert ppo mobiel niet dat de op de website te vinden informatie ten allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ppo mobiel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie is slechts informerend van aard. Producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ppo mobiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van ppo mobiel, welke geen eigendom zijn van ppomobiel. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Ppomobiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van ppomobiel.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door ppomobiel uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.