PPO Mobiel

 

Wat is PPO ?

PPO is de afkorting voor Pure Plantaardige Olie. Door persen wordt de olie uit de oliehoudende zaden (met name koolzaad) gewonnen. In chemisch onbehandelde vorm kan deze olie als biobrandstof voor dieselmotoren worden gebruikt.

In Nederland wordt PPO als alternatief voor minerale brandstof (zoals diesel) nog relatief weinig ingezet, zeker in vergelijking met onze buurlanden Duitsland, België en Frankrijk.

Duitsland is de onbetwiste koploper in de ombouwtechniek en in het gebruik van PPO.
De Duitse benaming voor PPO is Pöl of Raps-öl.

Mede omdat de Duitse overheid de afgelopen jaren geen accijns heeft geheven op alternatieve energie initiatieven zoals PPO, zijn onder invloed van de stijging van de aardolieprijzen steeds meer dieselauto's, vrachtwagens, landbouwtrekkers, warmtekrachtkoppelingen e.d. overgeschakeld op PPO.